Kuidas sündis täna avaldatud pöördumine

Kolmkümmend Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva kõigi tööaastate (1964 kuni 1993)
malevaveterani on alates eelmise aasta lõpust mitmel korral koos istunud ja pidanud
nõu, kuidas tähistada 2013.aastal EÜE 50. töösuve.

 

Ühiselt jõuti veendumusele ja tehti ka eeltööd, et teha ära järgmised asjad:

1. 13. ja 14. juulil 2013.aastal kokkutulek Pärnus kõigile EÜE veteranidele;
2. Raamat EÜE ajaloost;
3. Ühised töötegemised 2013. aasta kevadel vanadel ja uutel EÜE objektidel;
4. Dokumentaalfilm EÜEst;
5. Näitus koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Ülikooli ajaloo muuseumiga EÜE ajaloost, atribuutikast jne;
6. EÜE teemaline (ajaloo)konverents.

 

Eelmise aasta lõpust töötab internetilehekülg www.eue.ee, millel on üle 10 000
unikaalse külastuse ja tuhandeid huvitavaid sissekandeid.

 

Selleks, et kõigile endistele malevlastele teada anda, et järgmisel aastal toimub EÜE
50. töösuve tähistamine ühise perena, koostas initsiatiivgrupp pöördumise kõigi
malevaveteranide poole.
Sellele pöördumisele andsid nõusoleku alla kirjutada endised malevakomandörid ja
loomulikult ka seni koos käinud seltskond.
Ettepaneku allkirjastamiseks tegime 21.juunil ligikaudu sajale kõigi omaaegsete
kõrgkoolide (EPA, TRÜ, TPI, TPedI, ERK, TRK) ja kesk-eriõppeasutuste (TEMT,
TPT) esindajatele. Nimekirja sai staabimehi ja lihtliikmeid, kultuuritegelasi, ärimehi,
heal ja mitte nii heal järjel olevaid inimesi. Kes meie kirja 20.juunil ei saanud, ärgu
pahandagu. Nüüd alles tõsised ettevalmistused algavad ja kõigil on võimalik kaasa
lüüa ning planeerida 50.töösuve tähistamise ettevõtmisi.
Soovime, et praegusest staatusest hoolimata, peaksid kõik endised malevlased
tuleval aastal toimuvaid juubeliüritusi enda omadeks.
Planeeritavate ürituste ettevalmistamise käigust tahame edaspidi anda jooksvat
informatsiooni siinsamas lehel eraldi alajaotuse Juubel 2013 all.
Sinna on võimalik ka oma mõtteid kirja panna ja teha ettepanekuid.
Kõik head ideed ja abikäed on teretulnud!

 

Initsiatiivgrupi nimel
Indrek Ilomets