EÜE – 50. Võitkem tagasi oma noorus!

Sõbrad! Kaasteelised! Vähemalt kaks põlvkonda on neid kunagisi Eesti üliõpilasi, kes
töötasid suviti Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevas. See polnud mitte ainult hoonete montaaž,
müüriladumised, põrandate valamised, kraavitamised – sõnaga: töö ja teenistus. See oli
samavõrd ja ehk enamgi veel esimene elukool, demokraatia- ja omavalitsuskool. See oli
paljudele elukestva sõpruse, kogukondlikkuse allikaks, nagu ka tulevaste perede viljastavaks
sünnikoduks.

 

Pole kahtlust, et osa eilsest ja tänasest Eesti poliitika-, kultuuri-, äri- ja ettevõtluseliidist
on oma esimese tuleproovi läbinud ehitusmalevas. Sealt ammutatud omavalitsuskogemus,
otsustus- ja vastutusvõime, oskus end kehtestada isiksuse ja kollektiivina leidsid rakendamist
nii „laulvas revolutsioonis“ kui ka Eesti riigi esmases taastamistöös.
Järgmisel aastal võinuks olla Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva 50.töösuvi. See, Eesti ajaloos
ainulaadne kogemus, mis sai osaks tänastele keskealistele ja eakatele haritlastele, väärib
suurejoonelist tähistamist.

 

Seepärast me ütlemegi: võitkem tagasi oma noorus! Võitkem tagasi see mälestuste ja
sümboolika kogumises, kunagiste rühmade taaskohtumistes ja tuleva aasta 13.-14.juulil
Pärnus kavandatavas maleva üldkokkutulekus. Selle tagasivõitmise esmaseks platvormiks on
EÜE koduleht www.eue.ee Sinna saab jätta oma sõnumid, sealt hargneb EÜE uus võrgustik.
Meie tahtmine ja lootus on, et kunagine Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev taassünniks Eesti
Ühendatud Elamusena.

 

Jaak Aaviksoo, Raivo Aavisto, Karl Adamson, Andres Ader (Zassa), Andres Alari, Ave Alavainu, Jaak Allik,
Toomas Annus, Erki Berends, Liili Eelmäe, Igor Gräzin, Raimu Hanson, Andrus Hiiepuu,
Indrek Ilomets, Igor Jakobson, Raimo Kägu, Madis Kallion, Sulev Kannike, Silvia Karro,
Vambola Kirs, Teet Kolts, Anne Kütt, Tiit Kuuli, Rein Lang, Ülo Langel, Mati Laur, Margus
Leivo, Andres Lepik, Hans H. Luik, Tõnis Lukas, Olav Lüüs, Priit Maide, Toomas
Mendelson, Märt Meos, Mart Orav, Andrus Pärloja, Tiit Pruuli, Peep Puis, Eimar Rahumaa,
Raivo Raidam, Mart Raik, Miia Rannikmäe, Anne Reemann, Riho Rõõmus,  Emil Rutiku, Aare Ruubel,
Jaak Saarniit, Neinar Seli, Siim Sillamaa, Olari Taal, Katrin Talihärm, Jaak Tälli, Enn Tammaru, Mati Tänav,
Margus Timmo, Veiko Tishler, Indrek Toome, Kalle Toompere, Jüri Trei, Vilve Unt, Aime
Vaggo, Peeter Vähi, Varri Väli, Rein Veidemann, Maia Veski, Jaak Viller, Donald Visnapuu