EÜE Teeneteplaat

Pilt
Sutsa 06.07.2013, 16:24

Seoses maleva kümnenda aastapäevaga 1973. aastal loodi uus autasu – „EÜE Teeneteplaat” (allikas – EÜE 76 teatmik, leheküljed 24-26).

Kauaaegse ja aktiivse tegevuse eest EÜE tegevuse organiseerimisel ja sellele kaasaaitamisel ning seoses maleva kümnenda tööaasta lõppemisega andis EÜE Keskstaap „EÜE Teeneteplaadi” järmistele seltsimeestele:

1. Edgar TÕNURIST – Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja

2. Aare PURGA – Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihariduse minister

3. Indrek TOOME – ELKNÜ Keskkomitee I sekretär

4. Uno JÜRISOO – Eesti NSV ehitusminister

5. Viivo TAMM – Vabariikliku Komitee „EKE” juhatuse esimehe esimene asetäitja

6. Karl ADAMSON – EÜE I komandör

7. Mikk TITMA – EÜE II komandör

8. Rein ROMET – EÜE III komandör

9. Toomas ETVERK – EÜE IV komandör

10. Aarne VAHTRA – EÜE V komandör

11. Toivo PANGSEPP – EÜE VI komandör

12. Peeter VÄHI – EÜE VII komandör

13. Jüri KRIIS – Koondise „EPT” juhataja asetäitja

14. Endel KRAAVING – Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Elektrifitseerimise ja Ehituse Peavalitsuse juhataja

15. Einar SAVISAAR – EÜE veteran 1964. aastast, mitmel aastal EÜE komissar ja peaarst

16. Peeter PALU – EÜE veteran 1966. aastast, EÜE peainsener ja mitmel aastal EÜE peadispetšer

17. Heimar AUSMEES – Kingissepa MEK-i peainsener

18. Lembit LINNUPÕLD – EÜE veteran 1968. aastast, mitmel aastal EÜE peainsener ja peadispetšer

19. Raul TAMMET – EÜE veteran 1969. aastast, mitmel aastal regiooni komandör ja komissar

20. Kalli HOLLAND – EÜE veteran, mitmel korral regiooni komandör

21. Jaak ANNUS – EÜE veteran, mitmel korral rühma ja regiooni komandör

22. Enn BEKKER – EÜE veteran, 1966. aastast, kauaaegne maleva edukaima Muhu rühma komandör

23. Ain SEPP – EÜE veteran, olnud mitmel korral regiooni komandör

24. Teet KAJANDU – EÜE veteran, olnud rühma ja regiooni komandör, EÜE staabiülem

25. Jaan PÄLLO – EÜE veteran, 2 korda sotsialistliku võistluse võitnud rühma komandör, EÜE majandusjuht

26. Kaarin PAJUMÄGI – EÜE veteran 1967. aastast, EÜE sekretär ja staabiülem


1975. aastal said „EÜE Teeneteplaadi”:

1. Jaak KAARMA – ELKNÜ Keskkomitee sekretär

2. Aare NEUDORF – Kauaaegne EÜE peainsener

3. Rein REMMA – EÜE -75 ohutustehnika insener

4. Donald VISNAPUU – EÜE komandör

5. Heino KALLASTE – Vinni NST direktor


1979. aastal said „EÜE Teeneteplaadi” (allikas Noorte Hääl EÜE-s” nr.15, 10. dets 1980):

1. Toomas MENDELSON – EÜE komandör aastail 1977-1979

2. Andres ADER – Valgjärve rühma komandör

3. Enno PARIK – Mitmeid aastaid regiooni teinud mees


1980. aastal sai „EÜE Teeneteplaadi” (allikas Noorte Hääl EÜE-s” nr.15, 10. dets 1980):

1. Andres EESMAA – EÜE 10-nes komandör


1984. aastal said „EÜE Teeneteplaadi” (allikas Noorte Hääl EÜE-s” nr.2, 6.juuni 1985):

1. Madis KALLION – EÜE komandör 1981-1984

2. Margus LEIVO – EÜE peainsener 1982-1984


PALUN TÄIENDAGE „EÜE Teeneteplaadi” SAANUTE NIMEKIRJA!

Ma tean malevlasi, kes on saanud selle maleva kõrgeima autasu, aga minul puudub allikmaterjal, millele viidata.

avatar
Aime Vaggo (Paidra) kommenteeris 19.04.2018, 12:50Vasta ›

Aime Vaggo (Paidra) sai teeneteplaadi 1983 aastal. Annetasin selle EÜE muuseumile

NB! Postitamiseks logige sisse või registreeruge liikmeks.