Meediakajastus ajalehes ÕHTULEHT

Pilt
Sutsa 04.11.2012, 19:38

ESIMENE REIS, VIIMANE REIS …
Sergei Sergejev
„Õhtuleht” 30.sept. 1981

Suvi on läbi, kuid raudteerühmlastel on endiselt palavad päevad. Vahe on vaid selles, et nüüd pole Tallinnast väljuvates rongides teenindava personali hulgas enam näha Üliõpilaste Ehitusmaleva sinises vormis noori. Neilgi 120 tudengil ja tehnikumiõpilasel on töösemester edukalt lõpule jõudnud.

Tallinna Vagunidepoo vagunisaatjate reservi ülem Hilda Grusova rääkis:
„Ainuüksi omal jõul me suvel toime ei tule. Ehitusmalevlased on meid vagunisaatjatena abistanud juba üheksal aastal. Tänavu suvel teenindasid EÜE vagunisaatjate rühma liikmed täielikult rongi nr. 68/67 (Tallinn-Moskva) ning täiendasi teistegi rongide brigaade.
Tavaliselt õpetame vagunisaatjaid 3-6 kuud. Iseseisev töö algab neil alles pärast vastava eksami sooritamist. Algul töötatakse kogenud noortejuhendajate käe all. Üliõpilasbrigaadis aga on 16 vaguni kohta kõigest neli kutselist töötajat – kolm vagunisaatjat ja rongiülem. Tudengid tulid kõigega kenasti toime.
Aprillis korraldati neile 40-tunnine ettevalmistuskursus, seejärel proovireis stažööridena. Eritähelepanu osutati õppeajal ohutu rongiliikluse tagamisele ning sõitjate kultuursele teenindamisele. Kõik noored omandasid vajalikud teadmised ja oskused eeskujulikult.”

„Kommunaalprojekti” sektorijuhataja, malevlastest vagunisaatjate rühmakomandör Jaak Suurväli:
„Aastast aastasse EÜE vagunisaatjate rühma populaarsus kasvab. Tänavu oli sinna pääsemiseks isegi omamoodi võistlus. Rühma tuumiku moodustasid TRÜ ja TPI tudengid, esindatud olid samuti TpedI, EPA, Polütehnikum ja Majandustehnikum.
Kujunenud tava kohaselt moodustati malevlastest rongi 68/67 (Tallinn-Moskva) brigaadid, peale selle kaks Riia suuna brigaadi. Kohe alustatud omavahelist sotsialistlikku võistlust juhtisid rongiülemad Varvara Škopitš, Ida Lukina, Aleksei Prjadko. Niina Pelevina, Rita Linde, Margarita Kovaljova ja Veera Sinjakova. Rongides müüdi ilukirjandust, ajalehti ning ajakirju, levitati loteriipileteid. Igal kellaajal võisid sõitjad tellida teed või kohvi.
Praeguseks on kokkuvõtted võistlusest tehtud. Parimaks osutus Varvara Škopitši brigaad, kellele järgnes Ida Lukina oma.
Tänavu ühinesid võistlusega ka Vilniuse malevlastest vagunisaatjad. Võistluse tulemused selguvad peatselt.
Võtsime osa ka EÜE piirkondlikust ja vabariiklikust kokkutulekust, samuti spordipäevast, kus saime 26 osaleja hulgas 10. koha. Varasemast paremale esinemisele aitas kaasa see, et käesoleval aastal oli rühmas rohkem noormehi – tervelt 35.
Väga meeldis malevlastele meie kultuuriprogramm. Moskvas, Leningradis ning Riias käisime muuseumides, näitustel, ajaloolistes paikades.
Pidevalt tugevnevad meie sidemed depoo juhtkonnaga. Meie käsutusse anti buss. Vabadel päevadel sõitsid malevlased depoo Virtsus asuvasse puhkebaasi. Raudteelaste päeva auks andsid nad vaguniremontijatele otse töökohas taidluskontserdi. Käisime ka Harju rajooni Loksa kolhoosi abistamas. Töötasime šeflusaluses majandis heinateol üle tuhande tunni.
Malevlastest vagunisaatjad olid oma töös tublid. Sellest annab tunnistust ka üle 400 kirjaliku tänuavalduse sõitjatelt”.

TRÜ meditsiiniüliõpilane Märt Kõrgmaa, kes eeskujuliku töö eest pälvis EÜE kuldmärgi:
„Töötasin vagunisaatjana teist aastat, seega mullusest kogenumana. Mõnel korral tuli inimesele sõidu ajal arstiabigi anda. Üldiselt head muljed töösuvest, tumestavad vaid üksikud seigad. Halvasti oli minu arvates korraldatud reisijärgne voodipesuvahetus. Depoo pesumaja on ilmselt vananenud, ei tule suure töömahuga toime. Nii jõuabki rongi niiske pesu, mille kohta inimesed tegid õigusega märkusi. Kõigele vaatamata tulen järgmisel suvel taas sellesse rühma.”

Tartu meditsiinitudeng Maie Pihlak:
„See oli mu esimene töösemester. Olen rahul. Kõige rohkem meeldis töö vaheldusrikkus. Kahe kuuga tekkis rohkem tuttavaid kui senise eluga. Töötasin platskaardivagunis. Iga sõidu ajal tuli tegemist teha enam kui saja inimesega. Need kaks kuud aitasid mul paremini inimesi tundma õppida. Arsti jaoks aga on hea inimesetundmine patsiendiga kiire kontakti loomiseks äärmiselt oluline”.

TPI majandusteaduskonna üliõpilane Katrin Kaju:
„Väga tähtis on vagunisaatjale olla alati heas tujus. Sõitjad vastavad talle siis samaga. Paljud tundsid sõidu ajal huvi Eesti vastu. Rääkisin neile meeleldi meie vabariigist ja selle pealinnast. Samal ajal sain teada mõndagi huvitavat ka nende kodukandist.”

Vagunidepoo kaadriosakonna juhataja Rein Klaar ütles lõpuks:
„Malevlased töötasid meil just sõitjate teenindamise kultuuri ülevaatuse ajal. Nad aitasid Tallinna rongide head mainet hoida. Parimad said aukirju ning rahalisi preemiaid. Ootame kõiki tuleval suvel tagasi!”.

NB! Postitamiseks logige sisse või registreeruge liikmeks.