Meediakajastus ajalehes NOORTE HÄÄL

Pilt
Sutsa 04.11.2012, 20:23

MALEVASUVI VÕTAB HOOGU
Toivo Keva
Ajaleht „Noorte Hääl” 1977

Kes maikuu keskel „Estonia” kiirrongiga Tallinnast Moskvasse sõitsid, nägid paljudes vagunites vagunisaatja kõrval askeldamas energilisi tütarlapsi. Need olid meie kõrgkoolide tudengid, kellest suvel saavad Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva raudteerühma liikmed. Juulis-augustis võib neid kohata Tallinn-Moskva kiirrongis juba tõeliste vagunisaatjatena. Enne kui iseseisvalt sõita saab, tuleb praktiseerida, kuulata loenguid vaguni ehitusest, raudteesignalisatsioonist, ohutustehnikast jm. Ja alles pärast eksami sooritamist võib ametisse asuda.

Rühma sajaliikmelisest perest on suurem osa raudteetööl esmakordselt.
Peamised ettevalmistused töösuveks on tehtud, tööperiood abatakse pidulikult 30. juunil., mil esimene brigaad Moskvasse sõidab. Üldse hakkab tööle 4 brigaadi. Staažikamatest brigadiridest alustab malevlastega tööd Jüri Sihver.

Rühma esimesel töökoosolekul arutati, kes millal ja millise brigadiri juures tööle hakkab, kavandati rühma embleem ja valmistati ette muu atribuutika.

Komandör Mari Suurväli ja komissar Ülle Tiido on praegu ametis organiseerimis-tööga. Tihedas koostöös ollakse lepingupartneriga – otsese tööandjaga – vagunisaatjate reserviga. Rühma staapki asub vagunidepoos, kust hakatakse koordineerima kogu rühma tööd. Ei hakka ju kõik tüdrukud tööle vagunisaatjatena, paljudele jätkub tööd ka vagunidepoos pesu sorteerijatena-pakkijatena, laialivedajatena jne.
Nelja aasta jooksul on malevlaste tööga raudteel igati rahule jäädud. Seda näitavad mitmed aukirjadki. Möödunud malevasuve eest anti Tallina Pedagoogilise Instituudi üliõpilastele NSV Liidu Teedeministeeriumi aukiri kõrge teeninduskultuuri eest reisijate teenindamisel. See on tunnustus, mis kohustab eeloleval malevasuvel, mil ollakse Suure Oktoobri 60. aastapäeva töövalvel, veelgi paremini töötama.
Tööperiood algab malevlasele pärast väsitavat sessiooni, seepärast peavad Moskva reisid saama ka puhkuseks, reiside vaheajal tuleks korraldada kohtumisi, väljasõite loodusesse jne.

NB! Postitamiseks logige sisse või registreeruge liikmeks.